Johann Wolfgang von Goethe – Blinde Kuh.


Gedicht des Tages vom 25. Oktober 2009

Johann Wolfgang von Goethe
Blinde Kuh.

aus: Johann Wolfgang von Goethe, Goethes Schriften, Achter Band, G. J. Göschen, 1789, S. 107

Abbildung: Henri de Toulouse-Lautrec – The Laundress

Beliebte Posts aus diesem Blog