Sonntag, 26. Juli 2009

Margaretha Adelmann – Mahnung.


Gedicht des Tages vom 26. Juli 2009

Margaretha Adelmann
Mahnung

aus: Margaretha Adelmann, Gedichte, F. A. Brockhaus, Leipzig, 1844, S. 54.

Abbildung: Eustache Le Sueur – Die Musen Clio, Euterpe und Thalia

E. Werner - Fata Morgana

E. Werner - Fata Morgana Bei ngiyaw eBooks Nach der Ausgabe: E. Werner, Fata Morgana, Roman, aus: Die Gartenlaube, Heft 1-12, 13-24, Hrsg. v...